Bra att veta

..... Katten känner smaker.
Katten har dock få smaklökar vilken gör att den har ett sämre smaksinne jämfört med oss människor.
Katten har cirka 500 smaklökar.
Till skillnad från oss människor katter kan inte känna smaken sött.

..... Inom 48 timmar efter kastreringen ökar katten sitt dagliga intag av föda (+26% hos hanar ;+18% hos honor ).
Samtidigt minskar energiförbrukningen med ca 30 % .
Det innebär att de flesta katter får en alltför stor dagsranson och lagar överskottskalorierna som fett.
Viktökningen sker snabbt.
Inom två månader efter kastreringen har hankatten lagrat dubbelt så mycket fett som honkatten.
Den här mekanismen förklarar varför kastrerade katter har lätt för att bli överviktiga.

..... Katten är mycket renligt djur.
Om katten är frisk och sund behöver du som kattägare inte ägna pälsen särskilt stor uppmärksamhet.
Om katten fällar mycket eller om du har en långhårig katt, behöver du dock ägna lite tid åt pälsvård.
Oftast uppkommer tovor om katten vistas mycket utomhus och då framförallt när den går i daggvått gräs.
Får katten många tovor kan de vara en grogrund för parasiter som kan leda till klåda, irritation och inflammation, vilket leder till stor obehag för katten.

..... En innekatt och en utekatt lever väldig olika liv.
Innekatten har ett begränsat revir och lever i en skyddad miljö, meden utekatten kan röra sig fritt över mycket stora områden och utsätts för faror av olika slag.
En innekatt påverkas även mindre av årstidernas växlingar, vilket också orsakar kontinuerlig fällning och katten sväljer dagligen stora mängder av päls.
Detta ökar risken för att hårbollar bildas, vilket kan ge problem med matsmältningen.

..... Katten är känd för sitt anmärkningsvärda balanssinne som gör att den kan gå på väldigt smala murar eller staket och kan vända på sig när den faller så att den landar på alla fyra.
Varje rörelse registreras av känsliga receptorer i innerörat.
Det här systemet kopplas bara bort när katten sover djupt.

..... En tredjedel av alla vara katter i Sverige idag är överviktiga och detta är stort hot mot kattens hälsa och välbefinnande.
En överviktig katt får också ändra beteende.
De tvättar sig mindre och inte så ofta, vilket kan leda till hudproblem.
Problem med urinvägarna och urinsten.